Naslovnica 

O nama

Naša vizija i strategija

Naše usluge

Referentna lista najznačajnijih klijenata

Kontakt

 
   Izvješće o
   transparentnosti
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Revizijska djelatnost 

Zakon o reviziji (NN 146/05)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/290259.html

Zakon o računovodstvu (NN 109/07)
narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/329423.html

AUDIT d.o.o.

Green Gold
Radnička cesta 54
Toranj R3/4 kat
10000 ZAGREB 

tel: +385 (0) 1 3667-994
fax: + 385 (0) 1 3667-997
e-mail:
audit-revizija@audit.hr 

MOORE STEPHENS INTERNATIONAL Ltd.

Tvrtka AUDIT d.o.o. je članica
MOORE STEPHENS INTERNATIONAL Ltd. jedne od, na svijetu najvećih, međunarodno prestižnih revizorskih, računovodstvenih i poslovno konzultantskih tvrtki. MOORE STEPHENS INTERNATIONAL Ltd. sa glavnim sjedištem u Londonu, registriran pri Institutu ovlaštenih računovođa Engleske i Welsa, čine 299 neovisnih tvrtki koje u svojih 657 ureda, u 106 zemalja, zapošljavaju 27.613 visoko educiranih djelatnika.
www.moorestephens.com

Hrvatska revizorska komora

Hrvatska revizorska komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske.
Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđenim Zakonom o reviziji, statutom i drugim aktima. Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave. 
Komora ima nadležnosti i obavlja zadaće na području usluga revizije i drugih stručnih područja u vezi s revizijom. 
www.revizorska-komora.hr


Hrvatski odbor za standarde financijskog izvještavanja

Hrvatski odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo čije članove, na prijedlog Ministra financija, imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.
Odbor ima nadležnosti da analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse, donosi, priprema za objavu i objavljuje Hrvatske standarde financijskog izvještavanja (HSFI), te donosi tumačenja HSFI-ja. 

www.osfi.hr