Usluge

MOORE AUDIT ZAGREB koristi metodologiju, baze podataka i znanja Moore Global mreže, u kombinaciji s obveznim poznavanjem i primjenom zakona i propisa, a sve u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja u skladu sa odredbama Zakona o reviziji.

 

Nastojimo izgraditi čvrste veze s našim klijentima. Pri svakom našem angažmanu, sastavljamo i na temelju toga, dajemo neovisno stručno mišljenje o tome prikazuju li financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama istinit i fer prikaz financijskog položaja i uspješnosti poslovanja te novčanih tokova.

Moore Audit djelatnici educirani su i raspoloživi pružiti Vam kvalitetnu uslugu koja uključuje razumijevanje Vašeg poslovanja, pružanja stručnih savjeta u cilju rješavanja uočenih nedostatka ili odgovora na Vaša pitanja te pravovremenog izdavanja revizorskog mišljenja.

 • revizija godišnjih financijskih izvještaja sastavljenih sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI)
 • revizija godišnjih financijskih izvještaja sastavljenih sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI)
 • revizija osnivanja trgovačkih društava
 • revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala trgovačkih društava
 • revizija ostalih statusnih promjena trgovačkih društava

 • Porez na dobit
 • Međunarodni porezi
 • Izrada elaborata o transfernim cijenama
 • Due dilligence i procjene vrijednosti
 • Porezne žalbe i prigovori
 • Usklađenja s poreznim propisima
 • Porezno planiranje
 • Druge usluge iz poreznog savjetovanja

Naši iskusni djelatnici svakodnevno prate poslovno okruženje i aktivnosti kako u Hrvatskoj tako i u svijetu, a sve u cilju pružanja što kvalitetnijih profesionalnih usluga našim klijentima.

 • Upravljanje i poslovno savjetovanje
 • Strategija i strategijsko planiranje
 • Ljudski kapital, organizacija i poslovni procesi
 • Poslovno restrukturiranje
 • Uspostava organizacija i sustava upravljanja
 • Spajanja & preuzimanja
 • Procjene

Uspostava internih mjera kontrole i razvoj primjerenih strategija sprječavanja prijevara u radnom okruženju odgovornost su svakog trgovačkog društva.

Zadatak forenzične revizije je pomoći klijentima u poboljšanju sprječavanja, otkrivanja i istraživanja prijevara. To uključuje:

 • kreiranje programa za podizanje svijesti o prijevari s ciljem osvještavanja postojanja potencijalnih rizika i potrebe za strategijom sprječavanja prijevara u privatnim društvima i javnim subjektima;
 • razvoj politike i smjernica nužnih prilikom revizije, te modela procjene rizika, i
 • istraživanje prošlih događaja kako bi se odredile slabosti sustava kontrole, razmjeri prijevara i ostalih nepravilnosti koje su počinili zaposlenici i/ili uprava društva.

Kao članica međunarodne mreže MOORE GLOBAL kvalificirani smo i prihvaćeni od strane nadležnih tijela za provedbu revizije projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Kontroliramo vaše poslovne knjige, savjetujemo, ukazujemo na probleme, ispravljamo greške, nudimo optimalna računovodstvena i porezna rješenja. Radimo sve vrste izvještaja kako za vlasnike ili upravu tako i za predaju nadležnim institucijama sukladno zakonima i odredbama u RH.

MORE AUDIT ZAGREB

Ova web stranica koristi kolačiće kako bi osigurala najbolje iskustvo na našoj web stranici.